Novitads

Fracziuns Ladir, Pigniu, Rueun, Ruschein, Schnaus e Siat

Abonnament d’unviern e regulaziun digl acquist da bigliets dil di per la tariffa d’indigens Arena Alva Pendicularas SA

Indigens san retrer da tut temps duront la sesiun d’unviern bigliets dil di (1 - 6 dis libra schelta), bigliets da pedunzs, bigliets da scursalar ed il bigliet per entscheviders per la tariffa d’indigens. Allas cassas dallas pendicularas ed els biros turistics da Flem, Laax e Falera sto la carta cotschna per indigens cun igl attest da domicil valeivel dalla controlla da habitonts vegnir presentada. Quella carta san ins retrer tier la controlla da habitonts (purtar ina fotografia p. pl.) per il prezi da 10 francs. La carta vala 5 onns, ella sto denton vegnir renovada mintg’onn.


Glion, ils 18-09-2020  /  Vischnaunca Ilanz/Glion