Novitads

Meglieraziun generala da Pigniu, Vischnanca dad Ilanz/Glion - Exposiziun publica da la repartiziun dals custs

Sa basond sin l'art. 38 da la lescha da meglieraziun dal chantun Grischun (LMG; DG 915.100) vegn exponida publicamain la repartiziun dals custs da la meglieraziun generala da Pigniu.

Actas d'exposiziun:
Repartiziun dals custs

Per orientaziun:
- plan per il register funsil nr. 61, scala 1:500
- plans per il register funsil nr. 62-66, scala 1:1000
- plan per il register funsil nr. 4947, scala 1:10 000

Lieu d'exposiziun:
Anteriura chasa communala Pigniu

Durada da l'exposiziun:
venderdi, igl 1. da november fin glindesdi, ils 2 da december 2019, mintgamai ils lavurdis da las 08.00 fin las 18.00 uras

Infurmaziuns:
Il parsura da la cumissiun da stimaziun e l'inschigner responsabel stattan a disposiziun gievgia, ils 14 da november 2019 da las 13.30 fin las 14.30 uras en il local d'exposiziun per dar infurmaziuns.

Protestas:
Protestas cunter la repartiziun dals custs ston vegnir inoltradas en scrit e cun ina motivaziun fin il pli tard glindesdi, ils 2 da december 2019 (bul postal), al parsura da la cumissiun da stimaziun da Pigniu, signur Pius Caminada, Miez Vitg 36A, 7149 Vrin.

Avant l'exposiziun vegn tramess in extract da la repartiziun dals custs a mintga persuna pertutgada.

Uffizi d'agricultura e da geoinfurmaziun
Daniel Buschauer