Bruno e Margrit Manetsch, Siat

Via Quadras 4a, 7157 Siat

Sanar finiastras plaunterren, esch dil balcun ed esch d'entrada plaun sutterran


La partiziun planisaziun e construcziun ha concediu ils 5 d'avrel 2024 la procedura simplificada per la suandonta lubientscha da baghegiar:

Sanar finiastras plaunterren, esch dil balcun ed esch d'entrada plaun sutterran, Via Quadras 4a, 7157 Siat
​​​​​Parcella nr. 14194

Procedura simplificada per la lubientscha da baghegiar (art. 40 OPTGR a cumbinaziun cun art. 110 al. 1 LBag ed art. 50 s. OPTGR)