Vischnaunca Ilanz/Glion

Via Vitg/ Via Clis, 7157 Siat

Remplazzar lingia industriala


La partiziun planisaziun e construcziun ha concediu ils 18 d'avrel 2024 la procedura simplificada per la suandonta lubientscha da baghegiar:

Remplazzar lingia industriala, Via Vitg/ Via Clis, 7157 Siat
​​​​​Parcella nrs. 14141 / 14172 / 14183 / 14185

Procedura simplificada per la lubientscha da baghegiar (art. 40 OPTGR a cumbinaziun cun art. 110 al. 1 LBag ed art. 50 s. OPTGR)