Ruschein

Sco biars auters vitgs ella Surselva ei era Ruschein vegniu documentau l'emprema gada igl onn 765 el testament da Tello. Ruschein ei stau sur tschentaners onns in vitg da purs. Entgins documents egl archiv communal raquentan dalla veta dalla cuminonza. Da gronda impurtonza era pli baul la cultivaziun digl uaul, dils praus, dalla pastira e dallas alps. Tenor ils cudischs communals da Ruschein deva ei ils onns 1830/1840 uors, lufs e lufs-tscherver en Surselva. Ruschein ei situau sin ina terrassa el nord da Glion. Il territori da Ruschein tonscha tochen sin 1'900 m. s. m. Cheu anflan ins beins culturals impurtonts sco per exempel il muot-baselgia che vegneva gia duvraus dils temps pagauns sco liug da cult e d'unfrenda. A caschun d'excavaziuns igl onn 1965 han ins anflau restonzas d'in mir d'ina emprema baselgina dil 7avel tschentaner ed en ina fossa in marenghin custeivel cun tempra lumbarda. La baselgia, ch'ei dedicada a S. Gieri, posseda picturs digl onn 1650 egl arviul a steila dil chor. La sculptura da lenn da S. Gieri deriva dil 15avel tschentaner.

Uoppen Ruschein tochen 31-12-2013