Numera da pichet polizia communala

Haveis Vus damondas urgentas che pertuccan la polizia communala?

Ordeifer nos temps da survetsch da telefon saveis Vus per plascher telefonar alla numera da pichet:
079 625 79 22