Firaus locals ellas fracziuns

S. Giusep
Firau a Ladir, Pigniu, Rueun, Ruschein, Sevgein e Siat
Negin firau a Castrisch, Duvin, Glion, Luven, Pitasch, Riein e Schnaus
 

Sontgilcrest
Firau a Glion, Ladir, Pigniu, Rueun, Ruschein, Sevgein e Siat
Negin firau a Castrisch, Duvin, Luven, Pitasch, Riein e Schnaus
 

Nossadunna d‘uost
Firau a Glion, Ladir, Pigniu, Rueun, Ruschein, Sevgein e Siat
Negin firau a Castrisch, Duvin, Luven, Pitasch, Riein e Schnaus
 

Numnasontga
Firau a Glion, Ladir, Pigniu, Rueun, Ruschein, Sevgein e Siat
Negin firau a Castrisch, Duvin, Luven, Pitasch, Riein e Schnaus