Taglia sin las entradas e sin la facultad

Inoltrar la declaronza da taglia

La declaronza da taglia ei buc da tarmetter agl uffeci da taglia communal, mobein alla suandonta adressa:

Administraziun da taglia dil cantun Grischun
Center da lavuraziun 1/KO
Steinbruchstrasse 18
7001 Cuera

 
Termins per inoltrar

Prolungaziun dil termin d'inoltraziun

Damondas per prolungaziuns dil termin ein d'inoltrar avon la scadenza dil termin sco suonda:

Las damondas da prolungaziun ein d'inoltrar cun las suandontas indicaziuns: numera da register cumpletta (inclus numera da vischnaunca 565-), num, prenum e vischnaunca da domicil. Ils termins concedi vegnan buc confirmai e san da principi buca vegnir prolunghir. En cass singuls extraordinaris san ins tschentar in'ulteriura damonda da prolungaziun.


Contact

Administraziun communala Ilanz/Glion
Uffeci da taglia
Plazza Cumin 9
Caum postal 90
7130 Glion

telefon 081 920 15 50
steueramt@ilanz-glion.ch

 

Survetsch al telefon

Gliendisgis – Vendergis
08.00 – 11.30
13.30 – 16.30

Uras da spurtegl

Gliendisgis – Mesjamna
08.30 – 11.30
14.00 – 16.30

Gievgia
08.30 – 11.00

Vendergis
08.30 – 11.00
14.00 – 16.00

 

Casa Cumin, 2. alzada