FAQs – Damondas frequentas e nossas rispostas respectivas

Eis ei insumma aunc lubiu da baghegiar ella vischnaunca dad Ilanz/Glion?
Gie, en vischnaunca astgan ins era vinavon baghegiar. Per parcellas da baghegiar ch'ein enzonadas legalmein sa la suprastonza era vinavon dar lubientschas da baghegiar. Da quella regulaziun ein denton exclusas quellas parcellas ch'ein attribuidas ad ina zona da planisaziun.

Daco dezonescha la vischnaunca terren da baghegiar? 
Tenor la prognosa demografica ha la vischnaunca memia grondas reservas da terren da construcziun. Applicond il dretg vertent (lescha davart la planisaziun dil territori) ston las zonas da construcziun vegnir redimensiunadas.

Vegn ina certa parcella dezonada? 
A quei san ins buca rispunder a moda pauschala. Ei dependa dalla situaziun ella fracziun corrispundenta (diember da parcellas buca surbaghegiadas, posiziun el corp d'edifecis, stadi d'avertura, zona da planisaziun).

Tgei ei ina zona da planisaziun? 
Quei ei in mied legal che la vischnaunca decretescha per buca periclitar ina planisaziun futura ni per evitar in stadi che impossibilitass quella planisaziun.

Tgei munta l'obligaziun da surbaghegiar? 
Parcellas cun in'obligaziun da surbaghegiar ston vegnir surbaghegiadas enteifer otg onns.

Tgei pusseivladads dat ei da separticipar alla procedura? 
Ella revisiun dalla planisaziun locala dat ei in'exposiziun da cooperaziun che vegn publicada per 30 gis el fegl ufficial local. Duront quei temps astga mintga persuna interessada inoltrar en scret propostas ni giavischs arisguard quella revisiun. Silsuenter tracta la suprastonza communala quellas inoltraziuns e rispunda allas petentas ed als petents.