Fontauna d'informaziun dalla vischnaunca Ilanz/GlionInserats Porta Cotschna

La vischnaunca Ilanz/Glion informescha la populaziun cun la broschuna d'informaziun «Porta Cotschna». Quella cumpara duas gadas ad onn cun in diember da 3'100 exemplars e vegn repartgida en mintga casada dalla vischnaunca Ilanz/Glion sco era als secund-indigens.

Vuleis Vus publicar per Vossa fatschenta in inserat ella «Porta Cotschna»? Bugen prendein nus encunter Vies inserat e publichein Vossa fatschenta en ina dallas proximas ediziuns. En cass che Vus haveis interess, contactei per plascher il menader dalla canzlia, signur Michael Spescha.

Grondezia dils inserats e prezis
  8.5 cm x   6 cm (1/8 pagina)    CHF    200.00
17.0 cm x   6 cm (1/4 pagina)    CHF    350.00
17.0 cm x 14 cm (1/2 pagina)    CHF    600.00
17.0 cm x 27 cm (1 pagina)        CHF 1'200.00

Contact
Michael Spescha, menader canzlia
telefon 081 920 15 81
michael.spescha@ilanz-glion.ch